Nyhetsarkiv

AEO-certifikat för tullförenklingar

Vi är kvalitetscertifierade enligt AEO - tullförenklingar sedan november 2008. Detta för att kunna ge våra kunder bättre kvalitet och högre säkerhet i sina flöden.

AEO är ett EU-gemensamt certifieringsprogram för att skapa en ökad säkerhet i världen samt att effektivisera och harmonisera tullhanteringen i EU. För att bli AEO måste företagets hela flöde, det vill säga samtliga förekommande tullrutiner och hela företagets verksamhet, vara kvalitetssäkrat. (www.tullverket.se)

 

 

Publicerad: 2008-12-16

Tillbaka