Nyhetsarkiv

Nu värmer vi husen med sol och berg!

Genom att installera bergvärme så gör vi både en miljö- och kostnadsbesparing. Bergvärmeenergin utgörs till stor del av lagrad solenergi som under lång tid lagrats i marken. I kombination med bergvärmeinstallationer så effektiviserar vi även våra ventilationssystem genom att bygga in ett återvinningssystem. Tillsammans gör dessa investeringar att vi minskar vår miljöpåverkan för uppvärmning med 80 %!

Publicerad: 2010-01-19

Tillbaka