Nyhetsarkiv

Vi kör miljövänligt med RME!

Karlshamn Express testar sedan en tid tillbaka RME-bränsle på ett antal fordon. Förhoppningen är att testerna faller väl ut och att vi kan nyttja RME för större delen av vår flotta.

I samband med testet har vi installerat en pumpanläggning för RME intill den nuvarande dieseltanken.

Med RME 100 minskar utsläppet av koldioxid med ca 75% jämfört vanlig diesel. Utöver det så
reduceras även framförallt partikelutsläppet med ca 50%. Dessutom är de partiklar som kommer från RME inte så små och så farliga som de som vanlig diesel skapar. Detta är beräknat på en 
totalcykelanalys. Läs mer på energigardarna.se eller gå in på: http://www.youtube.com/watch?v=valGIwYQWkA 

Publicerad: 2010-10-11

Tillbaka