Arbetsmiljöpolicy

Alla måste vi verka för en god arbetsmiljö 

Alla som arbetar för Karlshamns Expressbyrå skall vara delaktiga i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljön skall utgöra en naturlig del i den dagliga verksamheten 

De viktigaste arbetsmiljöfrågorna 

* Att skapa en såväl fysiskt som psykiskt sund och utvecklande arbetsplats för alla anställda, där sjukfrånvaro, arbetsplatsolyckor och arbetsbetingade sjukdomar undviks. 
* Att bedöma varje medarbetares arbetsplats – både vad gäller arbetsplatsens planering och de tekniska hjälpmedel som ställs till förfogande. 
* Att kartlägga alla arbetsmiljöolyckor för att förhindra upprepning 

Omgivningens krav 

De lagar och regler som styr verksamheten är miniminivåer att följa. 

Våra ledord är; Vi ska alla verka för att skapa en god och trygg arbetsmiljö där alla medarbetare kan trivas. 

AB Karlshamns Expressbyrå 
2004-10-18 

Per-Gunnar Persson (VD) 
Karin Johansson (QC)