Företagshistorik

1900
Året är 1900. Här börjar historien. Karlshamns Expressbyrå grundas av Anton Julius Nilsson.

 

 

1910
Efter att Anton Nilsson startat Karlshamns Expressbyrå år 1900 på Norra Fogdelyckegatan 10, övertog H P Andersson företaget och ägde det t.o.m. 1915. År 1916 övertar Sven Persson Expressrörelsen och år 1919 kommer hans farbror Oskar Persson med i företaget.

 

 

1920
Karlshamns Expressbyrå flyttar till Drottninggatan 83. Den första personbilen och den första lastbilen kommer till företaget.

 

 

1930
Ett årtionde för stora lastbilar. Landsvägstrafiken på Malmö börjar.

 

 

1940
Under 1940-talet bygger firman magasin vid Ågatan. Krigstiden tvingade fram gengas.

 

 

1950
Hästarna försvinner - bilarna övertar alla transporter. Bror Persson och Gunnar Persson, söner till Oskar Persson och Sven Persson, övertar firman 1 jan 1954.

 

 

1960
Stark expansion av länstrafiken. Grusförsäljningen florerar och speditionsverksamheten utvecklas snabbt. De större släpvagnarna framträder på marknaden i början av 60-talet.

 

 

1970
I december 1970 flyttar man från Drottninggatan, efter 50 år; till Munkahus där det finns nybyggda moderna kontors- och speditionslokaler. Bror Persson överlåter samtidigt sin del i företaget.

 

 

1980
Moderna fordon har orienterat sig in i företaget. Med gemensamma krafter tar "Åkarna i Blekinge" ett krafttag för folket i Polen. 1987 tar Gunnar Perssons söner; Anders, Per-Gunnar och Lars Persson över firman.

 

 

1990
Utlandstrafiken börjar öka! Vi kör bl.a på Östeuropa, England och Norden. Vi köper en stor ny truck och logistikverksamheten ökar.

 

 

2000
100 år har gått sedan Karlshamns Expressbyrå tog sin form och detta firade förstås med ett 100-års jubileum.

Moderna lastbilar och modern teknik blandas med nostalgi från åren som gått.

 

 

2010