Kvalitetpolicy

Alla är vi ansvariga för kvalitén på vårt arbete 
I vår verksamhet är kvalitet ett centralt begrepp. Vi nöjer oss inte med att 

arbeta utifrån ”just-in-time” och ”rätt från början”. Vi har en strävan att hela tiden utvecklas tillsammans med våra kunder, och ser oss själva som 

en förlängd arm till våra kunders kunder. 
För att lyckas bygger våra kundrelationer på samverkan och förs

tåelse för varandra.Vi arbetar utifrån mottot ”aktiv företagsledning” vilket är en av flera viktiga stöttepelarna för att bygga ett konkurrenskraftigt företag.
Vi arbetar också utifrån mottot ”ständiga förbättringar” vilket sker genom policy´s, mätbara mål och handlingsplaner, kompetensutveckling samt genom kontroll mot omgivningens krav. 

De viktigaste kvalitetsfrågorna för verksamheten
Att serva och bemöta kunden på ett positivt sätt samt utföra tjänster som överrensstämmer med kundens krav. 
Att ha konkurrensmässiga priser. 
Ständigt söka efter förbättringar mot ökad kundtillfredsställelse och ett minimum av kvalitetsbrister. 

Våra ledord är; Vi skall ge mervärde åt våra kunder och producera logistiktjänster till rätt kvalitet. 

AB Karlshamns Expressbyrå 
2005-02-09 

Per-Gunnar Persson (VD)

Karin Johansson (QC)