Trafiksäkerhetspolicy

Alla har vi ett trafikansvar 

Alla som arbetar för Karlshamns Expressbyrå skall verka för en hög trafiksäkerhet. 

Reducera olyckor i trafiken 

Genom att framföra fordon med hänsyn till medtrafikanter och fordon i bra trafiksäkert skick samt följa gällande hastighets-, belastnings- och arbetstidsbestämmelser så kan vi framstå som ett föredöme i trafiken. 

De viktigaste trafiksäkerhetsfrågorna 

* Att följa gällande kör-och vilotidsregler 
* Att uppträda professionellt med respekt och med stor hänsyn gentemot medtrafikanter 
* Att alltid använda bilbälte under färd 
* Att alltid uppträda drogfritt i anslutning till arbetet 
* Att regelbundet genomgå hälso- och synkontroll 
* Att påtala för arbetsledningen om ovanstående inte kan tillgodoses pga. brister i förutsättningarna 

Trafiksäkerhetsmål 

* Att uppnå vägverkets nollvision i delen personskador 
* Att reducera andelen fordonsskador 

Våra ledord är; Vi skall alla verka för ett tryggt trafiksäkerhetsarbete och framföra fordon professionellt med respekt och med stor hänsyn gentemot medtrafikanter 

AB Karlshamns Expressbyrå 
2004-10-15 

Per-Gunnar Persson (VD) 
Karin Johansson (QC)